Menu

Tag: בבניין הפרלמנט של בודפסט

בודפסט

בודפשט, היסטוריה של העיר והאתרים המרכזיים

בודפסט, ברית הונגריה, היא אחד מסמליה של אירופה הקלאסית. עיר יפה עם סגנון אדריכלי מיוחד, שפע של מבנים היסטוריים ותרבות. הפעם נצא לסיור בבודפסט, סיור אשר יחשוף אותנו להיסטוריה העשירה של העיר והאתרים המרכזיים אשר קשורים בהיסטוריה של בודפסט.

Read More